sobota, 23 kwietnia 2011

Rodzaje zbóż - Pszenica

Pszenica jest jednym z najpopularniejszych zbóż na naszych polach. Upraw pszenicy wymaga jednak dużej znajomości odmian, indywidualnego podejścia do uprawy jak i
specyficznych dla każdego gatunku wymogów glebowych. Najpopularniejszy aktualnie gatunek to Pszenica zwyczajna - Triticum vulgare. Szeroko rozpowszechniona obecnie na całym świecie w ogromnej liczbie odmian uprawnych oraz pszenica twarda (Triticum durum), zwana też pszenicą makaronową (ponieważ jej mąka jest najlepsza do produkcji makaronów) także charakteryzuje się bogatą liczbą odmian. Dzięki licznym procedurom hodowlanym, wielokrotnemu krzyżowaniu pszenic oraz innych gatunków zbóż, uzyskano różne nowe odmiany o specyficznych cechach. Umożliwiło to przeniesienie uprawy pszenicy na nowe tereny o mniej korzystnych klasach gleb i klimacie, podnosząc jednocześnie uzyskiwane plony. Ze względu na aspekt typowo rolniczy główny podział wyodrębnia dwie grupy pszenice ozime i pszenice jare.


Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę iż to najpopularniejsze na świecie zboże. Z zależności od rodziny lepiej lub gorzej zaadoptowana została do warunków glebowo środowiskowych środkowej europy. Pochodzi jednak rejonu z Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej tak więc sprzyjającym dla niej jest klimat umiarkowany lub ciepły. Aktualnie jednak większość odmian powstała z z wymieszania cech różnych odmian pierwotnych pszenicy. Mimo, iż poszczególne wysokowydajne odmiany pszenicy powstały z lat doświadczeń i przeprowadzanych krzyżówek. Cały czas uprawiane są pierwotne formy pszenic takie jak np.: pszenica samopsza i pszenica płaskurka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz